خدمات ما

کلیه محصولات ملکه کاسپین به صورت طبیعی از بهترین نژاد زنبور عسل در دل کوهستان های شمال تهیه شده و هدف این مجموعه ارائه بهترین محصولات با نازل ترین قیمت است.

تولید ملکه

service-3-red

مکمل زنبور عسل

کلنی زنبور عسل

تلقیح مصنوعی ملکه

محصولات پرفروش

کاسپین سولوشن بایو کنترل

150000 تومان

کاسپین سولوشن پلاس

150000 تومان

کاسپین سولوشن معمولی

150000 تومان

ملکه تلقیح مصنوعی کارنیکا با2 قاب جمعیت

3500000 تومان

ملکه تلقیح مصنوعی کسپین با 2قاب جمعیت

3500000 تومان

ملکه جفت طبیعی کارنیکا (ارسال با قفسک)

300000 تومان

ملکه جفت طبیعی کارنیکا باکلونی 2قاب جمعیت

1500000 تومان

ملکه جفت طبیعی کسپین (ارسال باقفسک)

300000 تومان

ملکه جفت طبیعی کسپین باکلونی 2قاب جمعیت

1500000 تومان

ملکه کارنیکا باکره ((هر فروند 60,000 تومان))

ملکه کارنیکا لاین متولدایستگاه

7000000 تومان

ملکه کاسپین باکره ((هر فروند 60,000 تومان))