خدمات ما

کلیه محصولات ملکه کاسپین به صورت طبیعی از بهترین نژاد زنبور عسل در دل کوهستان های شمال تهیه شده و هدف این مجموعه ارائه بهترین محصولات با نازل ترین قیمت است.

تولید ملکه

service-3-red

مکمل زنبور عسل

کلنی زنبور عسل

تلقیح مصنوعی ملکه

محصولات پرفروش

کاسپین سولوشن بایو کنترل

150000 تومان

کاسپین سولوشن پلاس

150000 تومان

کاسپین سولوشن معمولی

120000 تومان

کلونی 5 قاب جمعیت

1500000 تومان

ملکه تلقیح مصنوعی

3000000 تومان

ملکه تلقیح مصنوعی 5قاب جمعیت

4000000 تومان

ملکه کارنیکا باکره ((هر فروند 65,000 تومان))

ملکه کاسپین باکره ((هر فروند 65,000 تومان))

ملکه کاسپین لاین (ایرانی)

7000000 تومان

ملکه لاین کاسپین (وارداتی)

10000000 تومان